Luo uusi vahti

Tavex suosittelee lukemaan! Kultaan sijoittaminen, sekä lyhyen- ja pitkän aikavälin kullan hintaan vaikuttavat tekijät

Julkaistu Kirke Sööt kategoriassa Ajankohtaista, 17.10.2008
Kullan hinta (XAU-EUR)
1 577,43 EUR/oz
  
+ 5,07 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
16,17 EUR/oz
  
+ 0,22 EUR

TIIVISTELMÄ


Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia tekijöitä jotka vaikuttavat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kullan hintaan. Toiseksi tutkielmassa selvitetään mitä eri sijoitusmahdollisuuksia löytyy kultaan sijoitettaessa.


Aineistona käytetään kuukausitasoista dataa Yhdysvaltain ja maailman hintaindekseistä, Yhdysvaltain ja maailman inflaatiosta ja inflaation volatiliteetista, kullan beetasta, kullan lainahinnasta, luottoriskistä ja Yhdysvaltojen ja maailman valuuttakurssi indeksistä joulukuulta 1972 elokuulle 2006. Yhteisintegraatio regressiotekniikoita käytettiin muodostamaan malli jonka avulla tutkittiin päätekijöitä jotka vaikuttavat kullan hintaan. Kirjallisuutta tutkimalla selvitettiin miten kultaan voidaan sijoittaa.


Empiiriset tulokset ovat yhteneväisiä edellisten tutkimusten kanssa. Tukea löytyi sille, että kulta on pitkän ajan suoja inflaatiota vastaan ja kulta ja Yhdysvaltojen inflaatio liikkuvat pitkällä aikavälillä yhdessä. Kullan hintaan vaikuttavat kuitenkin lyhyen ajan tekijät pitkän ajan tekijöitä enemmän. Kulta on myös sijoittajalle helppo sijoituskohde, koska se on hyvin saatavilla markkinoilla ja eri instrumentteja on lukuisia.


Lue Anssi Lampisen Pro gradu -tutkielma tästä.

Kullan hinta (XAU-EUR)
1 577,43 EUR/oz
  
+ 5,07 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
16,17 EUR/oz
  
+ 0,22 EUR

Voisit myös haluta lukea