Luo uusi vahti

Hopean tekninen analyysi tuleville kuukausille

Julkaistu Martin Karus kategoriassa Arvometallit, 19.05.2021
Kullan hinta (XAU-EUR)
2160,70 EUR/oz
  
- 4,49 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
28,78 EUR/oz
  
- 0,89 EUR

Hopean hinta on viimeisen vuoden ajan ollut epävakaa. Maaliskuussa 2020 se laski matalimmilleen 11 vuoteen hinnan ollessa 11,7$/unssi – hopean hinta oli yhtä matala edellisen kerran kesäkuussa 2009. 11 vuoden matalimman tasonsa jälkeen hopean hinta alkoi jälleen nousta ja kasvu on ollut räjähdysmäistä! 2020 maaliskuun matalimman pisteen jälkeen hinta nousi viitenä peräkkäisenä kuukautena ja saavutti lähes 30$/unssi, joka on korkein hinta 7 vuoteen. Viidessä kuukaudessa hopean arvo nousi yli 150%.

Tässä artikkelissa analysoimme hopean hintaa ja mitä sille saattaa tapahtua tulevaisuudessa.

Analysoinnissa käytetyt indikaattorit XAG/USD:

  • Liikkuvat keskiarvot – 250MA / 50MA / 21MA.
  • RSI – Suhteellinen vahvuusindeksi
  • Suuntaviivat / Kannatus / Vastustus


(Kuva 1. Kaaviokuva hopeasta viikon aikavälillä)

Kuten aiemmin jo mainittiin, hopean hinta kasvoi räjähdysmäisesti maaliskuun 2020 Covid-19 -säikähdyksen jälkeen. Hinta hipoi lähes 30$/unssi, mutta korjasi itsensä suurelle historialliselle vastusalueelle 27,6$ – 28,7$. Seitsemän vuoden korkeimman pisteensä jälkeen pörssi korjasi itsensä ja liikkui jonkin aikaa sivusuunnassa noususuhdanteiden yrittäessä painostaa hopean hintaa ulos historialliselta vastusalueelta. Näin ei käynyt laskusuhdanteiden vuoksi ja hinta korjasi jälleen itsensä ja on tällä hetkellä 24,855$/unssi. Noususuhdannepainostusta tullaan näkemään tulevina viikkoina tavoitteenaan saada hopean hinta pois historialliselta vastusalueelta. Jos näin käy, tulemme tällä kertaa todistamaan hintoja, jotka saattavat melko piankin kurottua jopa 35 dollariin unssilta.

Liikkuvat keskiarvot

  • Liikkuvat keskiarvot korreloivat keskenään, jolloin 21MA (oranssi viiva) myydään 50MA:n (sininen) yläpuolella ja 50MA:ta myydään 250MA:n (vihreä viiva) yläpuolella.
  • Hinta liikkuu 50MA -viivan yläpuolella, joka on vahva hintaindikaattori. Ideaalissa tilanteessa myös hinnat liikkuisivat 21MA:n yläpuolella.

Kuvassa 1 näemme, että myös hintatoimintaa tapahtuu verkkaisesti. Tämä indikoi noususuhdanteista painostusta.

RSI

(Kuva 2. Hopeakuvaaja, yhden viikon aikaväli, RSI -eroavuus)

  • RSI -indikaattoria käytettäessä etsitään eroavuuksia hintakuvaajan ja indikaattorikuvaajan välillä.
  • Kuvassa nro 2 on selkeästi nähtävillä RSI -indikaattorin madaltuminen entisestään sekä hintakuvaajan laskeminen edellisen nousun jälkeen. Kyseessä on eroavuus ja tämä kyseinen eroavuus suosii noususuhdannetta.

 

Suuntaviivat, kannatus, vastustus(Kuva 3. Hopeakuvaaja, yhden viikon aikaväliltä, kannatus/vastustus)

  • Nähtävissä on pitkän aikavälin nousua ja lyhyen aikavälin laskua.
  • Nähtävissä on kapenevaa kolmiomuodostelmaa ja markkinahinnat yleensä kunnioittavat kyseisiä linjoja rikkoontumiseen asti. Rikkoontuminen voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa, mutta yleensä kapenevan kolmiomuodostelman lopussa.
  • Grafiikkaa analysoidessa on suuri mahdollisuus heinäkuussa tapahtuvaan rikkoontumiseen (kumpaan suuntaan tahansa).

Kun yllä oleva hopean hinta rikkoontuu, odotetaan sen nousevan jopa 35$/unssi. Toisaalta hinnan rikkoontuessa alaspäin, voi se laskea jopa 19,5$/unssilta.

OSTA HOPEAA


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedonlähteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusanalyysiksi tai suositukseksi hyödykkeiden myymiseen tai ostamiseen. Tavex ei ole vastuussa näiden tietojen perusteella tehdyistä päätöksistä. Sijoittaminen on sidoksissa mahdollisuuksiin ja riskeihin, ja hyödykkeiden markkina-arvo voi sekä kasvaa että laskea. Edellä esitetyt hyödykkeiden aikaisemmat tai tulevat tuotot ja taloudelliset tunnusluvut eivät ole lupauksia tai viitteitä tulevista tuloista.

Kullan hinta (XAU-EUR)
2160,70 EUR/oz
  
- 4,49 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
28,78 EUR/oz
  
- 0,89 EUR

Voisit myös haluta lukea