Luo uusi vahti

Onko kulta hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde?

Julkaistu Martin Karus kategoriassa Arvometallit, 04.08.2023
Kullan hinta (XAU-EUR)
2210,90 EUR/oz
  
- 44,35 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
26,68 EUR/oz
  
- 1,12 EUR

Kultaa pidetään turvallisena sijoituskohteena. Sitä on kutsuttu turvalliseksi sijoituskohteeksi markkinoiden laskiessa, koska kullan hinta ei yleensä liiku muiden markkinoiden tahdissa. Se tekee kullasta samaan aikaan riskisijoituksen. Historia on näyttänyt, että kullan hinta ei aina nouse, etenkään markkinoiden kasvaessa voimakkaasti.


(1 oz Etelä-Afrikan Krugerrand, aiemmat vuodet)

Sijoittajat kääntyvät kullan puoleen yleensä silloin, kun markkinoilla on myllerrystä ja osakkeiden hintojen oletetaan putoavan.

Toisin kuin osakkeet ja velkakirjat, kullan tuotot liittyvät suoraan sen arvon nousuun. Lisäksi kultasijoituksiin  voi liittyä erityisiä menoja. Se on fyysistä omaisuutta, joten kuluja syntyy säilytyksestä sekä mahdollisista vakuutuksista. Vaikka perinteisesti kultaa pidetään turvallisena sijoituskohteena, voi sen hinta heitellä ja pudota.

Siksi me Tavexilla suosittelemmekin lisäämään kultaa salkkuusi jos tähtäät pitkäaikaisiin sijoituksiin.

Klikkaa tästä Tavexin kultatuotteiden valikoimaan!

Kulta toimii parhaiten osana monipuolista sijoitussalkkua ja erityisesti se suojaa pörssin laskulta. Käydään läpi tarkemmin, kuinka kulta on toiminut pitkällä aikavälillä.

Tärkeimmät tiedot:

  • Kulta on jo pitkään säilyttänyt arvonsa ja suojannut inflaatiota vastaan.
  • Kuitenkin pitkällä aikavälillä sekä osakkeet että velkakirjat voittavat kullan hinnan nousussa. Toisinaan lyhyellä aikavälillä kulta on kuitenkin voittamaton.
  • Kulta nousee yleensä inflaation ollessa korkeaa ja geopoliittisen tilanteen ollessa epävarma.

Kullan hinta verrattuna pörssiin

Kun arvioidaan kullan arvonkehitystä sijoituksena pitkällä aikavälillä, tulos riippuu täysin valitusta ajasta. Esimerkiksi 30 vuoden aikana pörssi on voittanut kullan ja velkakirjat, mutta 15 vuoden aikana kulta on noussut kärkeen.

Vuosien 1990 ja 2020 välillä kullan arvo nousi 360 %. Samana aikana Dow Jones Industrial Average (DJIA) nousi 991 %. Jos taas tarkastellaan 15 vuoden aikaväliä 2005–2020, kulta nousi 330 % eli saman verran kuin mainittuina 30 vuotena. Samassa ajassa DJIA nousi vain 153 %.

Jos katsotaan vain vuosia 2021 ja 2022, kullan hintakehitys on ollut parempaa kuin osakkeiden. Tähän ovat syynä geopoliittinen tilanne ja inflaation nousu. Eli pitkällä aikavälillä osakkeet tuntuvat voittavan kullan noin kolmen suhteessa yhteen, mutta lyhyellä aikavälillä kulta voi olla voittaja. Itseasiassa 1920-luvulta nykypäivään asti osakkeiden arvo voittaa kullan selkeästi.

Pitkällä aikavälillä kullan on todettu pitävän arvonsa ja toimivan suojana inflaatiota vastaan.

Velkakirjat taas ovat tuottaneet investointiluokan yrityslainoina noin 5 % vuodessa 20-luvulta vuoteen 2020. Tämä tarkoittaa, että kuluneiden 30 vuoden aikana tuottoa on tullut noin 330 %, mikä on sama kuin kullalla. 15 vuoden aikana tulos on ollut alempi kuin sekä osakkeiden että kullan.

Lue lisää kultaan sijoittamisesta täältä!

Historiallinen näkökulma

Jos katsotaan kullan hinnan historiaa, tammikuun 1934 ja elokuun 1971 välillä kullan hinta oli tarkalleen 35 dollaria per unssi. Pysyvän hinnan asetti Gold Reserve Act.

Ennen pysyvää hintaa silloinen Yhdysvaltojen presidentti vaati, että kultaharkot, -kolikot ja -sertifikaatit oli vaihdettava Yhdysvaltojen dollareiksi.  Tämä tarkoitti kultaan sijoittamisen olevan äärimmäisen hankalaa, jopa mahdotonta. Eikä siinä ollut mitään järkeä, jos vain keräsi kultaa ja piilotti sitä talteen.

Jos lasketaan ero silloisen 35 USD (vuosi 1938) ja nykyisen 2000 USD tai 1900 EUR unssihinnan välillä, nousu on 5700 %. Vuodesta 1971 tähän päivään DJIA:n arvo on noussut 4500 %.

Miksi kultaan ei sijoiteta enempää, vaikka siitä saa hyvät voitot?

Yleisesti sanottuna kullalla menee huonosti, kun pörssi on vahva. Yhtenä syynä on, että kulta ei luo tuloja eikä sen hinta perustu tietyn yrityksen tai alan kasvuun. Sen sijaan kullan arvo perustuu sen harvinaisuuteen ja pitkän historiansa tuomaan turvallisuuteen. Tästä syystä monet sijoittajat kallistuvat osakkeiden puoleen, kun talous kasvaa ja yrityksillä menee hyvin.

Kun kultaan sijoittamista verrataan osakkeisiin tuoton kannalta, vaikuttavat siihen monet asiat. Tässä muutamia syitä, joiden takia kullan arvo saattaa laskea pörssin tuottaessa paljon:

  • Helpompi ottaa riskejä: Kun osakkeilla menee hyvin ja tuotto on korkeaa, sijoittajat ottavat suurempia riskejä ja näin he voivat mahdollisesti tienata paljon.
  • Osakkeet ovat usein riskialttiimpia kuin kulta. Kun markkinoilla vallitsee optimismin ilmapiiri, moni sijoittaja päättää laittaa enemmän osakkeisiin kuin kultaan.
  • Suoja inflaatiolta: Kultaa pidetään perinteisesti turvapaikkana ja suojana inflaatiota vastaan. Kun inflaatio huolettaa tai muut ekonomiset riskit nostavat päätään, sijoittajat harkitsevat ennemmin kultaan sijoittamista.
  • Jos inflaatio on matalaa tai pörssin ennustetaan olevan tasainen, sijoittajien ei ole tarve sijoittaa kultaan inflaatiovakuutuksena.
  • Korkoprosentit ja muut tulot: Koroilla on tärkeä rooli sijoittajien päätöksissä. Kun korot ovat matalat, sijoittajat eivät yleensä haluaisi sijoittaa turvallisiin säästötapoihin, kuten velkakirjoihin ja säästötileihin. Tämä johtaa riskiltään suurempien sijoituskohteiden etsimiseen (esimerkiksi osakkeet).
  • Jos pörssi tarjoaa korkeita tuloja pääoman lisääntymisenä, voi se nostaa mielenkiintoa osakkeita kohtaan. Niistä saa suoraa voittoa.
  • Trendit: Sijoituksiin vaikuttavat myös sen hetken sijoitustrendit. Jos moni uskoo pörssin jatkavan kasvua, voi useampi sijoittaja laittaa rahaa osakkeisiin ja jättää kullan huomiotta. Sosiaalinen media, uutiset sekä monet muut asiat vaikuttavat sijoittajien käytökseen.

On tärkeää huomioida, että sijoittajien päätökset ovat monimutkaisia ja niihin vaikuttavat monet asiat, kuten omat tavoitteet, riskien sietokyky sekä markkinoiden tilanne. Ei ole yleismaailmallisia sääntöjä, jotka kertovat laskeeko kullan arvo pörssin ollessa tuottava. Ennemminkin voitot riippuvat eri sijoittajien strategioista sekä mieltymyksistä ja tilanteesta.

Ovatko kryptovaluutat rahakkaampia kuin kulta?

Bitcoinin (BTC) tultua kuvaan vuoden 2009 jälkeen on se voittanut useimmat sijoituskohteet, kuten kullan. Bitcoinin hinta on noussut eurosta tuhansiin euroihin. Koska Bitcoinia on vain vähän ja sen määrä sekä kasvu ovat rajoitettuja, verrataan sitä usein digitaaliseen kultaan. Kryptovaluutat ovat erittäin heittelehtiviä ja riskialttiita verrattuna kultaan. Siksi niitä ei lasketa turvalliseksi sijoituskohteeksi, kuten kulta.

Jos katsotaan lyhyttä aikaväliä, kuten kuluneita kahta vuotta, kullalla on mennyt paremmin kuin kryptovaluutoilla. Tämä johtuu suurelti Bitcoinin sekä muiden kryptovaluuttojen laskusta vuonna 2022.

Yhteenveto

Kaikkien sijoituskohteiden kanssa kannattaa miettiä sijoituksen pituutta sekä tutkia markkinoiden analyysejä. Näin opit lisää siitä, kuinka kyseiset markkinat toimivat. Kulta ei ole riskitön sijoituskohde. Aivan kuten osakkeet ja velkakirjat, kullankin hinta vaihtelee riippuen monista maailmantalouden tapahtumista.

Monipuolisuus on tärkeää kaikille sijoitussalkuille ja siinä kultaan sijoittaminen auttaa. Erityisen tärkeää kulta osana salkkua on, kun markkinat laskevat ja kullan hinta usein alkaa nousta. Onkin hyvä siijoita kultaan ja jaa riskejä laajemmalle.

Kullan hinta ei välttämättä kulje  käsi kädessä muiden sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, kanssa. Se toimii hyvin sijoitussalkkua tasapainottavana elementtinä.

Kullan hinta (XAU-EUR)
2210,90 EUR/oz
  
- 44,35 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
26,68 EUR/oz
  
- 1,12 EUR

Voisit myös haluta lukea