Luo uusi vahti

Kulta, dollari ja inflaatio

Julkaistu Martin Karus kategoriassa Arvometallit, 04.04.2022
Kullan hinta (XAU-EUR)
2171,60 EUR/oz
  
- 32,09 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
27,64 EUR/oz
  
- 1,03 EUR

Inflaatio on taloustieteilijöiden käyttämä käsite, jolla kuvataan sitä, miten raha/valuutta menettää arvoaan ajan mittaan ja aiheuttaa hintojen nousua. Miten voimme estää taloutemme arvon alenemisen? Vastaus on värillinen, ja se väri on kulta.

On tietysti hieman liioittelevaa sanoa, että ”inflaatio” on juuri sitä, että hintojen nousu ei ole maailmanlaajuista, koska myös muillakin sektoreilla on vaihtelua. Mutta keskivertoihmiselle se on ainoa relevantti konkreettinen ilmentymä erilaisista taloudellisista ilmiöistä ja mekanismeista.

Dollari

Yhdysvaltain dollari on kansainvälisten liiketoimien ja kaupan viitevaluutta.

Yhdysvaltain dollarin hinnalla on huomattava vaikutus maailman rahoitusmarkkinoihin ja siten myös kullan hintaan. Yhdysvaltain taloustieteilijät käyttävät Yhdysvaltain dollarin ostovoiman mittaamiseen ”kauppapainotettua dollari-indeksiä”, joka lasketaan niiden kahdenkymmenenkuuden ulkomaisen maan valuutoista, jotka edustavat 90 prosenttia Yhdysvaltain kaupasta.

Koska kultaa pidetään turvasatamana, sen hinnalla on käänteinen suhde Yhdysvaltain dollarin hintaan, jota pidetään myös omaisuuseränä.

Kun Yhdysvaltain dollari heikkenee, sen houkuttelevuus heikkenee sijoittajien silmissä, jotka kääntyvät kullan puoleen, jolloin sen hinta yleensä nousee. Kun dollari siis vahvistuu, kullan hinta yleensä laskee.

Lisäksi yksi syy kullan ja Yhdysvaltain dollarin väliseen negatiiviseen suhteeseen on se, että kulta on Yhdysvaltain dollarin määräistä, joten valuuttakurssimuutokset heijastuvat välittömästi kullan hintaan.

Toisin sanoen Yhdysvaltain dollarin arvon nousu tekee kullan ostamisesta kalliimpaa ja vähentää siten keltaisen metallin kysyntää muualla maailmassa. Näin ollen tämä tilanne aiheuttaa painetta kullan hinnan laskemiseen.

Laajasti hyväksytty korrelaatio

Aiemmin on usein havaittu, että kun Yhdysvaltain valuutta laski, kullan hinta nousi ja päinvastoin. Tämä korrelaatio todentui myös muissa valuutoissa valuuttakurssien vuoksi, niin että korrelaatio on jo pitkään tunnustettu luotettavaksi.

Viime vuosina se on kuitenkin käynyt yhä vähemmän ilmeiseksi ja korvautunut vähitellen toisella korrelaatiolla: Yhdysvaltain korkojen ja kullan hinnan välisellä korrelaatiolla. Ainakin Maailman kultaneuvoston analyysit ovat viime aikoina osoittaneet tämän. Vastoin kaikkia odotuksia näyttää siltä, että dollari on vähitellen saamassa takaisin paikkansa luotettavana indikaattorina kullan hinnan kehityksessä.

Luotettavat indikaattorit 

On totta, että Yhdysvaltojen korkotason nousu ei ole aina merkinnyt kullan hinnan laskua. Näyttäisi siltä, että korkojen ja dollarin yhdistelmä voi viitata hintojen suuntaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Kahden jälkimmäisen sijasta näyttäisi kuitenkin olevan tarkoituksenmukaisempaa keskittyä markkinoiden piilevään epävarmuuteen ja sen taustalla oleviin riskeihin, mutta myös pääomavirtojen sijoittumiseen ja niiden tiheyteen. Jalometallien kysynnän kannalta merkittävää on myös korkean teknologian ja korusektorin kasvu sekä vaihtoehtoiskustannukset tuottavien omaisuuserien ja kullan välillä turvasatamana ja siten tuottamattomana omaisuuseränä.

Inflaatio, korot ja kulta

Näiden indikaattoreiden ohella inflaation uhka, joka on usein vastaus rahapolitiikkaan, sekä Yhdysvaltojen ja ulkomaisten korkojen välinen ero ovat edelleen vahvoja indikaattoreita. World Gold Council kuitenkin korostaa, että dollarin ja inflaation tai inflaatiopelkojen lisäksi markkinoiden epävarmuus ja virtausasemointi ovat merkityksellisiä indikaattoreita.

Kullan hinta (XAU-EUR)
2171,60 EUR/oz
  
- 32,09 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
27,64 EUR/oz
  
- 1,03 EUR

Voisit myös haluta lukea