Luo uusi vahti

Toukokuun tekninen analyysi kullalle/Yhdysvaltain dollarille

Julkaistu Martin Karus kategoriassa Arvometallit, 19.05.2021
Kullan hinta (XAU-EUR)
1,00 EUR/oz
  
- 0,00 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
1,00 EUR/oz
  
- 0,00 EUR

Vuoden 2019 tammikuusta lähtien kullan hinta on ollut selkeästi noususuuntainen. Maaliskuussa 2020 kullan hinta nousi 1700 dollariin unssilta, joka oli tuolloin korkein kullan hinta sitten tammikuun 2013.

Ensimmäisten Covid-19 -pelkojen heräillessä maaliskuussa 2020 kullan hinta laski yhdessä viikossa yli 200$ unssilta. Hinta kosketti 250MA -liikkuvan keskiarvon linjaa, joka toimi vahvana kannatuksena. Siitä lähtien kullan hinta oli jälleen nousussa elokuuhun asti, jolloin se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa, 2075$ unssilta.

Sittemmin kullan hinta on hitaasti laskenut. Noususuhdanne on toistuvasti tavoitellut uutta kaikkien aikojen korkeinta arvoa siinä onnistumatta. Tässä artikkelissa analysoimme kullan hinnan teknisiä aspekteja ja selvitämme, mitä kullan lähitulevaisuus pitää sisällään.

Analysoinnissa käytetyt indikaattorit XAU/USD

  • Liikkuvat keskiarvot – 250MA / 50MA / 21MA.
  • RSI – Suhteellinen vahvuusindeksi
  • Suuntaviivat / Kannatus / Vastustus

Liikkuvat keskiarvot

Kolmen liikkuvan keskiarvon tulee korreloida keskenään suunnan sekä myynti- ja ostoasemien määrittämiseksi. Toinen tärkeä liikkuviin keskiarvoihin liittyvä seikka ovat ylityspaikat. Kun esimerkiksi 21MA risteää 50MA:n alapuolelta, tarkoittaa se noususuhdanteen heikkenemistä. Jos 21MA ja 50MA risteävät 250MA:n alla, indikoi se trendin kääntymistä ja arvonlaskua.


(Kuva 1. XAU/USD, 1D)

Kuten kuva 1 osoittaa, hinta on ollut laskussa elokuusta 2020 alkaen, jolloin kaikkien aikojen korkein arvo saavutettiin. Syyskuun 2020 lopussa näimme 21MA:n risteävän 50MA:n alapuolelta ensimmäistä kertaa indikoiden noususuhdanteen heikkenemistä.

Seuraavina kuukausina noususuhdanne yritti työntää hintoja korkeammalle siinä onnistumatta. Hinta pääsi kosketuksiin korkeimman vastusalueen kanssa kahdesti ennen noususuhdanteen heikkenemistä.

Helmikuun lopussa 21MA ristesi 250MA:n alapuolelta ja hieman yli viikkoa myöhemmin 50MA teki saman indikoiden vahvaa korjausta tai jopa suurta muutosta suunnassa nousevasta laskevaan.

 

RSI

RSI -indikaattoria käytettäessä pääsemme näkemään divergenssiyhdistelmän. Huomioimme senhetkisen suunnan ja etsimme divergenssejä indikaattorin ja hintakuvaajan väliltä.
(Kuva 2. RSI -indikaattori)

Kuten kuvasta voi nähdä, indikaattori osoittaa hinnan olevan lähes ylimyydyllä alueella (valkoinen ala-alue) ja verrattuna edelliseen matalaan RSI:hin kyseessä on kaunis horisontaalinen linja. Hintakuvaajaa katsottaessa voimme nähdä edellistä matalaa matalamman horisontaalisen linjan sijasta. Tätä kutsutaan RSI:n ja hintakuvaajan väliseksi divergenssiksi.

Koska elämme laskusuuntaa, tulee huomio kiinnittää ylimyydylle alueelle (ylempi valkoinen alue indikaattori-ikkunassa) ja kyseisillä alueilla oleviin divergensseihin tuottoisan sijoituspäätöksen tekemiseksi.

Suuntaviivat, kannatus, vastustus

(Kuva 3. Suuntaviivat, kannatus, vastustus)

Kuvassa 3 näemme arvonlaskun rikkovan lyhyen aikavälin suuntaviivan. Keskipitkän aikavälin suuntaviivat ovat yhä nousevia ja tällä hetkellä (15. maaliskuuta, 2021) se pitää hintansa tukialueella. Pitkän aikavälin suuntaviiva on yhä nouseva.

On tärkeää pitää keskipitkän aikavälin suuntaviivaa ja kannatusta silmällä. Kun arvonlaskuun uskovat rikkovat keskipitkän aikavälin suuntaviivan sekä ensimmäisen kannatustason, voimme odottaa korjausta 1550 – 1560$ alueella. Kun arvonnousuun uskovat rikkovat 1750 – 1770$ vastusalueen ja pysyvät siinä, voimme odottaa hintojen liikkuvan sivusuunnassa jonkin aikaa tai yrittävän tavoitella uusia korkeusennätyksiä.

Yhteenveto

Pitkän aikavälin analyysi indikoi, että olemme yhä noususuunnassa ja nousevilla markkinoilla. Keskipitkän ja lyhyen aikavälin hinta-analyysi puolestaan kertoo, että laskusuunta voimistuu ja kullan hinta saattaa pudota muutamia satoja dollareita ennen uutta nousua.

Tämänhetkisessä globaalissa talousilmastossa kullan hinta kytkeytyy vahvasti tukipaketteihin ja Covid-19 -lopputulemiin.

 

Lue lisää:


Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedonlähteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusanalyysiksi tai suositukseksi hyödykkeiden myymiseen tai ostamiseen. Tavex ei ole vastuussa näiden tietojen perusteella tehdyistä päätöksistä. Sijoittaminen on sidoksissa mahdollisuuksiin ja riskeihin, ja hyödykkeiden markkina-arvo voi sekä kasvaa että laskea. Edellä esitetyt hyödykkeiden aikaisemmat tai tulevat tuotot ja taloudelliset tunnusluvut eivät ole lupauksia tai viitteitä tulevista tuloista.

Kullan hinta (XAU-EUR)
1,00 EUR/oz
  
- 0,00 EUR
Hopean hinta (XAG-EUR)
1,00 EUR/oz
  
- 0,00 EUR

Voisit myös haluta lukea